Fundusze Europejskie, Polska


Fundusze Europejskie, RP, PARP Group PFR, UE

Wybierz język:

pl en ru

Nowe kable w ofercie

Dnia 29 pażdziernika 2018 firma poszerzyła swoja ofertę kabli o grupę kabli sygnalizacyjnych górniczych o niskiej emisji dymów i nie rozprzestrzeniających płomienia. Przeznaczonych do pracy w elektroenergetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczających i sterowniczych w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych:

  • w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach
  • zaliczanych do stopnia „a” , „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu,
  • w wyrobiskach zaliczanych do klasy „ A” lub „ B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,
  • w obwodach iskrobezpiecznych,
  • w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych również poza strefami zagrożonymi wybuchem.

 

Innowacje to słowo, które będzie przez najbliższe lata odmieniane przez wszystkie przypadki zarówno w gospodarce jak i w badaniach naukowych. Doświadczenia firm oraz ośrodków badawczych i naukowych spowodowały, że ogromne środki finansowe zostały przeznaczone na gospodarkę opartą na wiedzy i będą związane w sferze badań z tworzeniem nowych materiałów przyjaznych środowisku i nie stanowiących zagrożenia dla życia ludzkiego jak i chroniących infrastrukturę w szczególności w wypadku pożarów

Ponieważ przewody i kable są integralną częścią wszelkich obiektów , stosowane są w kopalniach, zainstalowane w urządzeniach i wyposażeniu, narażone są na iskry elektryczne ,działanie ognia, Stosowane na szeroką skalę do tej pory tworzywa sztuczne do produkcji przewodów i kabli w przypadku pożaru wydzielają gęste dymy, które ograniczają widoczność i utrudniają prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych. Wydzielają również agresywne gazy, groźne dla zdrowia, a nawet życia ludzi przebywających w zagrożonych pomieszczeniach.W przypadku ,gdy pożar obejmie swoim wpływem przewody i kable, istotna staje się znajomość ich zachowania w takich warunkach. Obecnie wymaga się, aby palące się kable i przewody wydzielały niewielkie ilości dymu i jak najmniej ciepła, a nie wydzielały trujących i agresywnych gazów a także nie rozprzestrzeniały płomienia.

Halogeny to cztery pierwiastki z grupy fluorowców (chlorowców)m.in.: chlor, brom, jod oraz fluorsą często wykorzystywane do produkcji tworzyw sztucznych,stosowanych naiżolacje i powłoki kabli..Podczas spalania tworzywa halogenowe wydzielają do atmosfery toksyczne i korozyjne gazy. Trujący dym jest szczególnie niebezpieczny w odizolowanych obiektach, jak na przykład na statkach, w pociągach lub na platformach wiertniczych. Ponadto w połączeniu z wodą (lub parą wodną) gazy te tworzą żrące ciecze (kwasy) niszczące urządzenia oraz mienie znajdujące się w pobliżu. Dlatego kable w instalacjach, które muszą spełniać normy przeciwpożarowe, powinny być zbudowane z materiałów bezhalogenowych (określanych jako: halogen free, zero halogen lub no halogen).

Jeżeli informacja o tym, czy dany materiał zawiera halogeny, nie jest podana wprost, ze specyfikacji produktu zwykle trudno jest to wywnioskować. Jest on bowiem zwykle mieszanką tworzywa podstawowego z różnymi substancjami pomocniczymi, które nadają mu specyficzne cechy. Konieczne są wówczas testy w laboratorium. Ich przebieg oraz sposób interpretacji wyników opisano w odpowiednich normach .