Fundusze Europejskie, Polska


Fundusze Europejskie, RP, PARP Group PFR, UE

Wybierz język:

pl en ru

Projekty unijne

Targi Bauma 2022

W dniach 24-30 października 2022 roku w Monachium odbyły się targi Bauma

Czytaj więcej...

Misja gospodarcza Kazachstan

W dniach 24-28 maja 2022 roku odbyła się misja gospodarcza firmy Rogum Kable sp. z o.o. w Kazachstanie.

 

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe 1

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe 2

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe 3

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Czytaj więcej...

Firma Rogum Kable Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowaniu.

Nr Umowy: UG-PMT/2097/1N/2020-KAZ

Czytaj więcej...

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Nr Umowy: POIR.03.03.03-22-0073/19-OO

realizowanej w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MSP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH - GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...