Fundusze Europejskie, Polska


Fundusze Europejskie, RP, PARP Group PFR, UE

Wybierz język:

pl en ru

Certyfikaty

W związku ze zmianami i nowymi wytycznymi UTK :

 

19 stycznia 2017 opublikowana została nowa lista Prezesa UTK w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei.  Nowa Lista stanowi aktualizację oraz uzupełnienie dotychczasowej, w szczególności w zakresie norm technicznych znajdujących zastosowanie do poszczególnych typów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych oraz podsystemów strukturalnych.

 

Nowa lista w zakresie środków zapobiegania pożarów wskazuje normę  45545-2. W związku z powyższym nie można już stosować LgY-K przy modernizacjach tak jak robiły to do tej pory ZNTKi.  Dla części zapisów przewidziane są okresy przejściowe, które zostały wskazane w opublikowanym dokumencie ( ok. 3 miesiące od daty publikacji nowej Listy Prezesa UTK).

 

Mamy zaszczyt poinformowac iż,Firma Rogum Kable Sp.zo.o.posiada certyfikat europejski na norme 45545-2 :2013 “Kolejnictwo-Ochrona w pojazdach szynowych.Część 2 : Wymagania dla materiałów I elementów w zakresie właściwości ogniowych.”

 

To zarządzenie obniża wiarygodność wielu podmiotów gospodarczych, które do tej pory opierały sie tylko i wyłącznie na deklaracji producenta bez badań z akredytowanych laboratoriów przy przystępowaniu do zamówień publicznych. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę   iż zastosowane w przewodach materiały bezhalogenowe zapewniają utrudniony zapłon instalacji oraz brak gazów trujących i korodujących w produktach spalania. Z uwagi na te właściwości przewody o tej konstrukcji rekomenduje się do zastosowań w pojazdach do przewozu osób i towarów ,budynkach użyteczności publicznej oraz tam, gdzie wymagany jest zwiększony poziom bezpieczeństwa. Zastosowanie bezhalogenowych kabli firmy Rogum Kable Sp.zo.o.  gwarantuje ochronę życia ludzkiego przed działaniem toksycznych gazów  wydzielających się podczas spalania, oraz zapewnia ochronę sprzętu elektrycznego przed korozją.   Korozja jest wywoływana działaniem kwasu solnego powstającego podczas spalania obecnie stosowanych na rynku halogenowych kabli polwinitowych.

  

pdf Certyfikat PN_EN ISO 14001_2015_09.pdf

pdf Rogum_ISO 9001_2015_signed.pdf

pdf Rogum_ISO TS 22163_signed.pdf