Fundusze Europejskie, Polska


Fundusze Europejskie, RP, PARP Group PFR, UE

Wybierz język:

pl en ru

Produkty

Kable i przewody górnicze

Nowe kable w ofercie

Dnia 29 października 2018 firma poszerzyła swoja ofertę kabli o grupę kabli sygnalizacyjnych górniczych o niskiej emisji dymów i nie rozprzestrzeniających płomienia. Przeznaczonych do pracy w elektroenergetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczających i sterowniczych w odkrywkowych, otworowychpodziemnych zakładach górniczych:

  • w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach,
  • zaliczanych do stopnia „a” , „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu,
  • w wyrobiskach zaliczanych do klasy „ A” lub „ B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,
  • w obwodach iskrobezpiecznych,
  • w odkrywkowych, otworowych i podziemnych zakładach górniczych również poza strefami zagrożonymi wybuchem.