Fundusze Europejskie, Polska


Fundusze Europejskie, RP, PARP Group PFR, UE

Wybierz język:

pl en ru

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Nr Umowy: POIR.03.03.03-22-0073/19-OO

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Nr Umowy: POIR.03.03.03-22-0073/19-OO realizowanej w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MSP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH - GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Wzrost konkurencyjności firmy Rogum Kable Sp. z o.o. poprzez rozpoczęcie działań eksportowych”

 

 

loga organizacji