Fundusze Europejskie, Polska


Fundusze Europejskie, RP, PARP Group PFR, UE

Wybierz język:

pl en ru

Firma Rogum Kable Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowaniu.

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

Nr Umowy: UG-PMT/2097/1N/2020-KAZ

Umowa o powierzenie grantu dla Projektu nr PMT/2097/1N/2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”,
wartość do 200 tys. zł.

 

 

 

logotypy